PROJEKTY (Publikace)
WEB-MAIL  |  G3TR1S  |  PROGRÁMKY  |  PUBLIKACE

Zde uvádím seznam všech svých publikací a prezentací. Lze zde také nalézt odkazy pro stažení těchto publikací či prezentací. Kéž jsou tyto materiály někomu užitečné... Mimochodem, Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. je můj školitel.

 1

Patera, Jiří: Web mail,
Diplomová práce (Vedoucím byl Ing. Jiří Ledvina, CSc.),
Katedra informatiky a výpočetní techniky,
Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika,
[Jazyk: Čeština],
2002.

Článek (PDF)


 2

Patera, Jiří -- Šafařík, Jiří: On Distributed Systems Debugging,
Sborník prací 6. vědecké konference: Electronic Computers and Informatics 2004 (ECI-2004),
22.--24. září, Herľany -- Košice, Slovensko,
STU-FEI Košice/Vienala Press, str. 314--319, ISBN:80-8073-150-0,
[Jazyk: Angličtina],
2004.

Článek (PDF)  |  Prezentace (PDF)


 3

Patera, Jiří -- Šafařík, Jiří: Distributed Systems Debugging -- State Of The Art,
Sborník prací 2. Česko-slovenského semináře pro studenty doktorského studia: Počítačové Architektúry & Diagnostika 2004
(PAD-2004, Computer Architectures & Diagnostics 2004),
15.--17. září, Kaštieľ Moravany nad Váhom, Slovensko,
Ústav Informatiky SAV (Bratislava), str. 111--116, ISBN:80-969202-0-0,
[Jazyk: Angličtina],
2004.

Článek (PDF)  |  Prezentace(PDF)


 4

Patera, Jiří -- Šafařík, Jiří: On Deterministic Replay,
Sborník prací 26. mezinárodního podzimního kolokvia: Advanced Simulation of Systems 2004 (ASIS-2004),
22.--24. září, Svatý Hostýn (blízko Bystřice pod Hostýnem), Česká republika,
MARQ. a Reproservis (Ostrava), str. 265--270, ISBN:80-86840-03-4,
[Jazyk: Angličtina],
2004.

Článek (PDF)  |  Prezentace (PDF)


 5

Patera, Jiří: Distributed Systems Debugging,
PhD studijní zpráva, Katedra informatiky a výpočetní techniky,
Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni,
Česká republika, číslo reportu: DCSE/TR-2004-08,
[Jazyk: Angličtina],
2004.

Článek (PDF)  |  Prezentace (PDF)  |  Reakce pro oponenta (PDF)