PROJEKTY (WebMail)
WEB-MAIL  |  G3TR1S  |  PROGRÁMKY  |  PUBLIKACE

WEB-MAIL (Diplomová práce) -- Abstrakt
WebMail -- Login
Jak už samotný název napovídá, zabývá se tato diplomová práce přístupem k elektronické poště prostřednictvím WWW rozhraní.
První část je spíše teoretická. Zabývá se vytvořením a odesláním elektronické zprávy pomocí SMTP protokolu a přenosem zprávy mezi jednotlivými MTA. Samozřejmě obsahuje také stručný popis protokolů POP3 a IMAP4, které slouží pro příjem elektronických zpráv ze vzdáleného poštovního serveru.
Druhá část práce je zaměřena na konkrétní realizaci jednoduché web mail aplikace pomocí objektově orientovaného programovacího jazyka Java a jeho technologie JavaServlet. Pro komunikaci s poštovními servery prostřednictvím protokolů SMTP, POP3 a IMAP4 se v servletu používá JavaMail API. WebMail -- Folders
Klíčová slova: elektronická pošta, e-mail, HTML formulář multipart/form-data, IMAP4, JavaMail, JavaServlet, MIME, MTA, MUA, POP3, servlet, SMTP, web mail, WWW server Tomcat.
WebMail -- Compose WebMail -- Message